Menu
SEPETİM
1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz
1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz
1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz
1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz

Kişisel Verilerin Korunması


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Yazısı


1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz, Hasibe ARSLAN - Decofav.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla azami özeni göstermektedir.


2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, hizmetlerimizden faydalanmanız amacıyla, yasal mevzuat ve Şirketimiz politikalarına uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda topladığımız kişisel veriler şunlardır:

- Ad, soyad

- Adres, telefon numarası, e-posta adresi

- Web sitesi kullanım bilgileriniz (çerezler aracılığıyla)


3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir:

- Hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek

- Müşteri ilişkilerini yönetmek

- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

- Pazarlama ve analiz faaliyetlerinde bulunmak (açık rızanız doğrultusunda)


4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’da öngörülen esaslara uygun olarak; iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilir.


5. Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Verilerinizin yetkisiz erişim, kayıp veya kötüye kullanımını önlemek amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.


6. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

- KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

- Düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme


7. İletişim

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü bilgi talebiniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

- E-posta: info@decofav.com

- Adres: İnönü Mahallesi, 388. Sokak, No:17/7, Bağcılar, İstanbul, Türkiye 34203


Kişisel verilerinizin korunması konusundaki hassasiyetimiz ve güveninize teşekkür ederiz.